VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Phi-e-rơ 1:5-10
Pastor Michael Faber
C:2/7/2016; 540 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 11:5:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:3; 2 Cô-rinh-tô 3:1-3
Pastor Michael Faber
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 366 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:10:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Pastor Michael Faber
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 552 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 12:10:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:3; 1 Các Vua 19:1-8
Pastor Michael Faber
C:11/1/2015; 540 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 20:59:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:2; Giăng 8:47
Pastor Michael Faber
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 512 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:8:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25
Pastor Michael Faber
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 769 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 7:17:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18; Rô-ma 8:28-38; 2 Cô-rinh-tô 4:7-12
Pastor Michael Faber
C:8/2/2015; P: 8/3/2015; 790 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/3/2021 18:25:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:17; Lu-ca 12:4-5; 1 Phi-e-rơ 1:13-17
Pastor Michael Faber
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 639 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:4:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-23
Pastor Michael Faber
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 465 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:5:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Pastor Michael Faber
C:5/3/2015; 452 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:15:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.