VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1760 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/26/2021 16:22:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 1899 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 15:54:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48; 1 Phi-e-rơ 1:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 485 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 22:36:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:42-48
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 333 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 6:48:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:48b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/27/2016; 779 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 15:19:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 574 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 15:35:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:25; Ma-thi-ơ 7:26; Lu-ca 12:20; Ê-phê-sô 5:17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/18/2011; 1348 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 19:36:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.