VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

2 Sử-ký 15:8-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1667 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:54:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:32-37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/16/2020; P: 2/19/2020; 232 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:53:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:18-26
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/18/2020; P: 10/19/2020; 146 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:52:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:6-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/11/2012; 1109 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:52:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:9-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/18/2012; 1058 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:50:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/24/2016; P: 1/25/2016; 381 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:50:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:16-30; 1 Phi-e-rơ 4:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/1/2012; 1126 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:49:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:5-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/28/2019; 250 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:47:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:30-51
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/27/2009; 1713 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:47:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 35:1-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/18/2017; 376 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:45:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  139 / 159  Tiếp  Cuối

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.