VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 7:7-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/9/2014; 870 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 20:44:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/22/2016; P: 5/28/2016; 1019 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 20:44:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/11/2016; P: 12/14/2016; 1254 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 20:42:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-39
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 767 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 20:42:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:17-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/17/2013; 2283 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 20:41:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 18:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/7/2012; 811 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 20:40:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/23/2003; 611 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 20:40:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/28/2014; 926 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 20:39:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/7/2018; 370 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 20:39:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:8-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/27/2008; 1110 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 20:36:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 143  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.