VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Cô-rinh-tô 4:1-18
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:10/27/2013; 1679 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 16:11:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 1:5-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/1/2008; 2161 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 16:9:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 15:1-12; 2 Sa-mu-ên 18:1-5; 2 Sa-mu-ên 18:31-33
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/20/2010; 1879 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 16:7:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/14/2011; 356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 16:7:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-10; 1 Giăng 4:18-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 527 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 16:6:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/2/2012; 578 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 16:5:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1
Rev. Doug Kellum
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 689 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 16:2:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 629 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 16:2:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-14
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:1/19/2014; 1573 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 16:1:3
Đọc  Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2009; 3024 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 16:0:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 155  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.