VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Sa-mu-ên 16:1-13
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1110 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 6:8:12
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:13-31
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 790 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:7:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:8
Mục Sư Hoàng Siêu
C:2/10/2013; 776 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 6:6:59
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/7/2012; 899 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:6:14
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 2:7
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:9/25/2011; 1285 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 6:5:30
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/12/2013; 1484 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:5:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/31/2010; 1993 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:4:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1508 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:4:5
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 372 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:4:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:5-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/27/2014; 1272 xem 29 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:3:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 183  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.