VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Năm Cột Trụ Của Sự Cải Cách

Ê-phê-sô 2:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 333 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 8:1:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Từ Biệt Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 473 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 8:1:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thông Điệp Của Chúa Cho Hội Thánh Ngày Nay

1 Cô-rinh-tô 15:50-58
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 341 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:52:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Đã Ban Thánh Linh Ngài Cho Chúng Ta

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 204 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 3:49:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Cầu Xin Của Người Mẹ Tin Kính Chúa

Ma-thi-ơ 20:20-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 294 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 18:21:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chỉ Là Một Bụi Gai

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/7/2017; P: 5/8/2017; 274 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 20:52:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Có Chúa Đồng Hành

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 327 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 9:16:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Hiện Diện Ở Giữa Chúng Ta

Giăng 20:19-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 347 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 0:55:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bình Minh Đã Đến

Giăng 20:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 262 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 20:23:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Cây Đinh Vô Hình Đã Giữ Chúa Trên Thập Giá

Giăng 19:16-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/14/2017; P: 4/15/2017; 272 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 9:16:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.