VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hãy Bày Tỏ Lòng Biết Ơn Chúa Bằng Cách Hết Lòng Phục Vụ

A-ghê 1:2-11; Ma-la-chi 3:14-18
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:49:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Ai Và Tại Sao Phải Tạ Ơn?

Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 294 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tạ Ơn Chúa Bằng Lời Nói, Việc Làm Và Đời Sống

Cô-lô-se 3:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/18/2018; P: 11/22/2018; 488 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 0:18:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Cách Hi Sinh Cho Nhau

Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 527 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Dùng Khả Năng Và Ân Tứ Để Phục Vụ Lẫn Nhau

1 Cô-rinh-tô 12:1,4-11; Rô-ma 12:4-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 493 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Việc Làm

1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 494 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tại Sao Tôi Vẫn Còn Sống Động

Ê-phê-sô 4:13
Mục Sư Lê Hoàng Trọng
C:10/21/2018; P: 10/29/2018; 105 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:35:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Lời Nói

Phi-líp 2:4; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/19/2018; 519 xem
Xem lần cuối 12/10/2018 5:59:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Sự Lắng Nghe

Mác 10:46-52
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/7/2018; P: 10/15/2018; 442 xem 5 lưu
Xem lần cuối 37.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Sự Cầu Thay

Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 534 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 17:18:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.