VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Các Vua 2:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2009; 2414 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 19:28:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 2998 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 3:41:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/31/2009; 405 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 1:39:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/31/2009; 601 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 9:43:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/24/2009; 452 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 13:41:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/27/2007; 2832 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 2:41:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/15/2005; 458 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 8:54:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1849 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 6:53:25
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 3738 xem 60 lưu
Xem lần cuối 10/11/2020 21:38:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1390 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 23:6:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.