VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 16:7-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/8/2014; 661 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 0:13:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 452 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 20:44:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/19/2013; 1844 xem 16 lưu
Xem lần cuối 33.74 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/19/2013; 1060 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 8:4:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21; Giô-ên 2:28-29
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:5/19/2013; 583 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 22:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 201 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 6:7:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 430 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 23:31:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-21
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/27/2012; 1050 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 15:8:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 19:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/27/2012; 595 xem
Xem lần cuối 7/11/2019 20:49:21
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/27/2012; 577 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 23:16:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.