VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giăng 16:7-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 1187 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 8:56:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 415 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 9:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 539 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/8/2021 23:7:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/4/2017; P: 6/5/2017; 363 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/6/2021 8:29:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 2732 xem 47 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 4:52:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:5/15/2016; P: 5/16/2016; 1184 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 17:3:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 697 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/10/2021 10:50:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 2665 xem 67 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 1:28:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:22-32
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/24/2015; P: 5/26/2015; 1632 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 18:30:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 767 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 10:20:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.