VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/31/2009; 547 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 19:29:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2009; 2214 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 18:0:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/24/2009; 383 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 2:23:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/27/2007; 2680 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 21:40:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/15/2005; 377 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 10:43:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 3520 xem 47 lưu
Xem lần cuối 7/23/2019 8:33:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1277 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 19:19:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:44-47
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 2077 xem
Xem lần cuối 7/17/2019 23:39:31
Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1623 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 1:44:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2403 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 6:11:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.