VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giô-ên 2:28-29; Ma-thi-ơ 3:11; Lu-ca 11:9-13; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/12/2011; 1374 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 23:7:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2011; 2245 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/31/2021 20:58:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/23/2010; 458 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 14:12:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 47:1-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/23/2010; 2308 xem 21 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 17:34:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/31/2009; 457 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 15:48:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 3212 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 20:34:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/31/2009; 654 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 13:52:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2009; 2593 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 1:59:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/24/2009; 518 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 12:21:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/27/2007; 2992 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 8:7:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.