VietChristian
VietChristian
Ngày Thành Lập

Châm-ngôn 15:13; Giê-rê-mi 31:13; Lu-ca 2:10; Khải-huyền 21:4
GDNT
C:1/16/2011; 373 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 2:44:10
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 9:1-3; Ga-la-ti 4:4-5; Lu-ca 2:10-11; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2020; 56 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 12:29:30
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16; Ma-thi-ơ 7:24-27; Lu-ca 2:19; Mác 4:9; Khải-huyền 2:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/4/2019; 116 xem
Xem lần cuối 2/27/2021 9:43:6
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:1-20; Giăng 1:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2020; 45 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 12:30:10
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 18:25:34
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10
Rick Warren
C:12/29/2016; 242 xem
Xem lần cuối 2/20/2021 3:50:44
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/3/2019; 206 xem
Xem lần cuối 3/1/2021 23:10:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Good News
C:12/5/2019; 301 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 5:52:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Orlando Wiebe
C:12/8/2019; 168 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 15:51:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Christin Ditchfield
C:12/8/2019; 221 xem
Xem lần cuối 3/2/2021 12:20:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm