VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Bạn Tha Thứ Cách Nào?

Rô-ma 12:19; Lu-ca 6:27b-28; Ma-thi-ơ 18:21; 2 Cô-rinh-tô 5:18-20
Rick Warren
C:11/17/2016; 153 xem
Xem lần cuối 7/30/2018 5:42:53
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tại Sao Bạn Cần Một Gia Đình Hội Thánh

2 Cô-rinh-tô 5:14; Phi-líp 4:6-7; Lê-vi Ký 23:3a; Công-vụ các Sứ-đồ 2:46
Rick Warren
C:11/3/2016; 328 xem
Xem lần cuối 8/7/2018 20:36:40
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đổi Mới

2 Cô-rinh-tô 5:16
VPNS
C:8/1/2016; P: 7/31/2016; 201 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 1:50:45
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Mắt Của Đức Chúa Trời

2 Cô-rinh-tô 5:16
David McGee
C:12/11/2014; 224 xem
Xem lần cuối 7/8/2018 5:54:4
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hoàn Toàn Mới

2 Cô-rinh-tô 5:16-21
M. Jeudi
C:2/1/2017; 107 xem
Xem lần cuối 8/10/2018 6:5:14
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Năm Mới, Nói Chuyện... Kiêng Cữ Ngày Tết

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/11/2017; P: 2/12/2018; 137 xem
Xem lần cuối 8/8/2018 13:46:58
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đổi Mới Để Yêu

2 Cô-rinh-tô 5:17
M. Jeudi
C:2/17/2013; 166 xem
Xem lần cuối 8/6/2018 11:21:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đức Tin Khác Cảm Xúc

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 3:6; Thi-thiên 119:89
Kenneth Hagin
C:12/10/2015; 303 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2018 16:23:57
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Trở Nên Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 5:6
Greg Laurie
C:10/29/2015; 193 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 2:1:57
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hai Đại Dương Gặp Gỡ

2 Cô-rinh-tô 5:17; 2 Cô-rinh-tô 6:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/19/2018; P: 5/21/2018; 31 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 12:32:46
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm