VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tình Chúa

Ô-sê 2:19-20
Thanh Hữu
C:2/9/2017; 111 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:15:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhận Thấy Sự Hiện Diện Của Chúa

Giê-rê-mi 10:12; Thi-thiên 19:14
Tiểu Minh Ngọc
C:3/28/2016; 195 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:1:24
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trong Tay Chúa

Thanh Hữu
C:4/16/2015; 296 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:55:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chuẩn Bị Đón Xuân

Thi-thiên 29:2; Cô-lô-se 1:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:1/21/2016; P: 1/27/2016; 272 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:43:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Về Nguồn

Nguyễn Thiện Nhân
C:1/25/2011; 322 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:31:35
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúc mừng năm mới

Thái Trịnh
C:3/23/2000; 1255 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:29:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Năm Mới - Nếp Sống Mới

Tiểu Minh Ngọc
C:3/23/2000; 681 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:26:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biển Tình Thâm

Phương Thảo
C:3/23/2000; 2596 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:25:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

TAY CHA LUÔN RỘNG MỞ

Phương Thảo
C:3/23/2000; 2519 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:24:11
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vững Bước Trong Ân Hồng

Phương Thảo
C:11/15/2013; 1921 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 15:23:39
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Vườn Thơ