VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Trông Đợi Sáng

Thi-thiên 130:5-6
Tiểu Minh Ngọc
C:7/13/2018; 45 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:32:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đời Sống Có Kết Quả

Giăng 15:8; Giăng 15:16; Ê-phê-sô 6:14
Tiểu Minh Ngọc
C:7/5/2018; 49 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:32:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Xin Lòng Thương Người

1 Cô-rinh-tô 14:1; 1 Cô-rinh-tô 16:14; 1 Cô-rinh-tô 13:8
Tiểu Minh Ngọc
C:5/16/2018; 44 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:32:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vững Vàng Trong Đức Tin

1 Cô-rinh-tô 16:13; Giăng 14:6; Hê-bơ-rơ 11:1; 2 Ti-mô-thê 2:15
Tiểu Minh Ngọc
C:3/21/2018; 91 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:54:45
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Cho Con Đi Chinh Chiến Ở Trung Đông

Nguyễn Cẩm Loan
C:1/24/2018; P: 2/13/2018; 49 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:32:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 99 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:47:56
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Yên Ổn Trong Ngài

Thi-thiên 4:7-8
Tiểu Minh Ngọc
C:8/25/2017; 81 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:32:57
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nằm Mãi Trong Nôi

Hê-bơ-rơ 5:12
Thanh Hữu
C:7/13/2017; 107 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:33:2
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Âm Thanh Và Cuộc Sống

Ê-phê-sô 1:7; 1 Phi-e-rơ 4:7; Ma-thi-ơ 25:1; Thi-thiên 102:17; Châm-ngôn 15:32; Truyền-đạo 12:13
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2017; P: 5/4/2017; 91 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 21:22:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Một Ngày Nữa

Thi-thiên 54:4; Giăng 14:26; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 19:14
Tiểu Minh Ngọc
C:3/17/2017; P: 6/28/2017; 116 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 6:55:6
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ