VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Trông Đợi Sáng

Thi-thiên 130:5-6
Tiểu Minh Ngọc
C:7/13/2018; 34 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 10:53:55
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đời Sống Có Kết Quả

Giăng 15:8; Giăng 15:16; Ê-phê-sô 6:14
Tiểu Minh Ngọc
C:7/5/2018; 43 xem
Xem lần cuối 10/4/2018 9:52:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cầu Xin Lòng Thương Người

1 Cô-rinh-tô 14:1; 1 Cô-rinh-tô 16:14; 1 Cô-rinh-tô 13:8
Tiểu Minh Ngọc
C:5/16/2018; 33 xem
Xem lần cuối 10/11/2018 5:14:4
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Vững Vàng Trong Đức Tin

1 Cô-rinh-tô 16:13; Giăng 14:6; Hê-bơ-rơ 11:1; 2 Ti-mô-thê 2:15
Tiểu Minh Ngọc
C:3/21/2018; 64 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 5:4:30
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cầu Nguyện Cho Con Đi Chinh Chiến Ở Trung Đông

Nguyễn Cẩm Loan
C:1/24/2018; P: 2/13/2018; 43 xem
Xem lần cuối 10/5/2018 1:48:14
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 86 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 20:16:38
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Yên Ổn Trong Ngài

Thi-thiên 4:7-8
Tiểu Minh Ngọc
C:8/25/2017; 72 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 5:23:56
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nằm Mãi Trong Nôi

Hê-bơ-rơ 5:12
Thanh Hữu
C:7/13/2017; 95 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 13:8:21
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Âm Thanh Và Cuộc Sống

Ê-phê-sô 1:7; 1 Phi-e-rơ 4:7; Ma-thi-ơ 25:1; Thi-thiên 102:17; Châm-ngôn 15:32; Truyền-đạo 12:13
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2017; P: 5/4/2017; 80 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 1:42:2
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Một Ngày Nữa

Thi-thiên 54:4; Giăng 14:26; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 19:14
Tiểu Minh Ngọc
C:3/17/2017; P: 6/28/2017; 96 xem
Xem lần cuối 10/4/2018 9:25:43
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ