VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 40 xem
Xem lần cuối 1/12/2018 21:14:55
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Yên Ổn Trong Ngài

Thi-thiên 4:7-8
Tiểu Minh Ngọc
C:8/25/2017; 41 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 14:8:46
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Nằm Mãi Trong Nôi

Hê-bơ-rơ 5:12
Thanh Hữu
C:7/13/2017; 53 xem
Xem lần cuối 1/4/2018 11:22:9
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Âm Thanh Và Cuộc Sống

Ê-phê-sô 1:7; 1 Phi-e-rơ 4:7; Ma-thi-ơ 25:1; Thi-thiên 102:17; Châm-ngôn 15:32; Truyền-đạo 12:13
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2017; P: 5/4/2017; 51 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 9:22:51
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Một Ngày Nữa

Thi-thiên 54:4; Giăng 14:26; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 19:14
Tiểu Minh Ngọc
C:3/17/2017; P: 6/28/2017; 57 xem
Xem lần cuối 12/20/2017 23:24:53
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Linh Hồn Thống Hối

Thi-thiên 22:19
Tiểu Minh Ngọc
C:2/21/2017; P: 5/20/2017; 46 xem
Xem lần cuối 12/18/2017 2:53:45
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng

Thi-thiên 5:3; Thi-thiên 59:16; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 74:2
Tiểu Minh Ngọc
C:11/30/2016; P: 1/31/2017; 132 xem
Xem lần cuối 1/14/2018 21:3:37
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Ba Mong Ước

Ê-phê-sô 5:1; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17; 2 Cô-rinh-tô 9:7; Rô-ma 10:14-15
Tiểu Minh Ngọc
C:10/18/2016; 119 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 13:40:7
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Vô Hạn

Gióp 9:8; Gióp 36:30; Thi-thiên 18:15
Tiểu Minh Ngọc
C:8/1/2016; 124 xem
Xem lần cuối 12/27/2017 18:52:40
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Xin Tha Tội

Thi-thiên 19:12; Thi-thiên 51:1
Tiểu Minh Ngọc
C:7/28/2016; 124 xem
Xem lần cuối 12/27/2017 16:10:10
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ