VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Trông Đợi Sáng

Thi-thiên 130:5-6
Tiểu Minh Ngọc
C:7/13/2018; 18 xem
Xem lần cuối 7/18/2018 18:1:45
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đời Sống Có Kết Quả

Giăng 15:8; Giăng 15:16; Ê-phê-sô 6:14
Tiểu Minh Ngọc
C:7/5/2018; 23 xem
Xem lần cuối 7/15/2018 3:18:37
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cầu Xin Lòng Thương Người

1 Cô-rinh-tô 14:1; 1 Cô-rinh-tô 16:14; 1 Cô-rinh-tô 13:8
Tiểu Minh Ngọc
C:5/16/2018; 23 xem
Xem lần cuối 7/4/2018 23:45:37
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Vững Vàng Trong Đức Tin

1 Cô-rinh-tô 16:13; Giăng 14:6; Hê-bơ-rơ 11:1; 2 Ti-mô-thê 2:15
Tiểu Minh Ngọc
C:3/21/2018; 35 xem
Xem lần cuối 7/9/2018 16:45:1
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cầu Nguyện Cho Con Đi Chinh Chiến Ở Trung Đông

Nguyễn Cẩm Loan
C:1/24/2018; P: 2/13/2018; 37 xem
Xem lần cuối 6/25/2018 7:15:12
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 72 xem
Xem lần cuối 6/25/2018 9:22:59
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Yên Ổn Trong Ngài

Thi-thiên 4:7-8
Tiểu Minh Ngọc
C:8/25/2017; 62 xem
Xem lần cuối 6/30/2018 5:48:35
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Nằm Mãi Trong Nôi

Hê-bơ-rơ 5:12
Thanh Hữu
C:7/13/2017; 73 xem
Xem lần cuối 7/4/2018 19:0:24
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Âm Thanh Và Cuộc Sống

Ê-phê-sô 1:7; 1 Phi-e-rơ 4:7; Ma-thi-ơ 25:1; Thi-thiên 102:17; Châm-ngôn 15:32; Truyền-đạo 12:13
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2017; P: 5/4/2017; 69 xem
Xem lần cuối 5/29/2018 20:9:1
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Một Ngày Nữa

Thi-thiên 54:4; Giăng 14:26; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 19:14
Tiểu Minh Ngọc
C:3/17/2017; P: 6/28/2017; 79 xem
Xem lần cuối 7/15/2018 21:13:18
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ