VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Vững Vàng Trong Đức Tin

1 Cô-rinh-tô 16:13; Giăng 14:6; Hê-bơ-rơ 11:1; 2 Ti-mô-thê 2:15
Tiểu Minh Ngọc
C:3/21/2018; 22 xem
Xem lần cuối 4/25/2018 2:48:4
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cầu Nguyện Cho Con Đi Chinh Chiến Ở Trung Đông

Nguyễn Cẩm Loan
C:1/24/2018; P: 2/13/2018; 32 xem
Xem lần cuối 4/23/2018 18:4:16
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 62 xem
Xem lần cuối 4/19/2018 21:49:30
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Yên Ổn Trong Ngài

Thi-thiên 4:7-8
Tiểu Minh Ngọc
C:8/25/2017; 52 xem
Xem lần cuối 4/18/2018 4:3:35
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Nằm Mãi Trong Nôi

Hê-bơ-rơ 5:12
Thanh Hữu
C:7/13/2017; 65 xem
Xem lần cuối 4/17/2018 9:57:16
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Âm Thanh Và Cuộc Sống

Ê-phê-sô 1:7; 1 Phi-e-rơ 4:7; Ma-thi-ơ 25:1; Thi-thiên 102:17; Châm-ngôn 15:32; Truyền-đạo 12:13
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2017; P: 5/4/2017; 64 xem
Xem lần cuối 4/12/2018 17:57:0
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Một Ngày Nữa

Thi-thiên 54:4; Giăng 14:26; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 19:14
Tiểu Minh Ngọc
C:3/17/2017; P: 6/28/2017; 68 xem
Xem lần cuối 12.14 phút
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Linh Hồn Thống Hối

Thi-thiên 22:19
Tiểu Minh Ngọc
C:2/21/2017; P: 5/20/2017; 56 xem
Xem lần cuối 4/14/2018 9:1:57
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng

Thi-thiên 5:3; Thi-thiên 59:16; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 74:2
Tiểu Minh Ngọc
C:11/30/2016; P: 1/31/2017; 138 xem
Xem lần cuối 4/2/2018 6:6:42
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Ba Mong Ước

Ê-phê-sô 5:1; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17; 2 Cô-rinh-tô 9:7; Rô-ma 10:14-15
Tiểu Minh Ngọc
C:10/18/2016; 131 xem
Xem lần cuối 4/10/2018 21:59:17
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ