VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Gieo Và Gặt

2 Cô-rinh-tô 9:10
Thanh Hữu
C:2/2/2017; 31 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 1:21:10
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Bài Giảng Của Chúa

Thi-thiên 19:1-4
Thanh Hữu
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 74 xem
Xem lần cuối 2/14/2017 16:51:51
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ban Cho Hơn Nhận Lãnh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Thanh Hữu
C:11/17/2016; 70 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:25:20
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ngày Thu Nhớ Người

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:10/7/2016; 71 xem
Xem lần cuối 2/13/2017 7:10:37
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tâm Sự Mùa Thu

Thanh Hữu
C:9/29/2016; 82 xem
Xem lần cuối 2/4/2017 0:26:31
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chúa Vẫn Ở Đây

Nguyễn Hoàng Yến
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 148 xem
Xem lần cuối 2/14/2017 16:55:23
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chuẩn Bị Đón Xuân

Thi-thiên 29:2; Cô-lô-se 1:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:1/21/2016; P: 1/27/2016; 193 xem
Xem lần cuối 2/10/2017 0:8:39
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Rụng Lá

Giăng 15:5
Thanh Hữu
C:12/3/2015; 160 xem
Xem lần cuối 1/21/2017 18:50:27
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chúa Tể Trị

Nguyễn Hoàng Yến
C:7/8/2015; 171 xem
Xem lần cuối 2/11/2017 7:49:4
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ai Đã Làm Nên?

Nguyễn Hoàng Yến
C:2/9/2015; 263 xem
Xem lần cuối 2/9/2017 3:2:11
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ