VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Gieo Và Gặt

2 Cô-rinh-tô 9:10
Thanh Hữu
C:2/2/2017; 70 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 3:17:34
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Bài Giảng Của Chúa

Thi-thiên 19:1-4
Thanh Hữu
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 107 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 16:38:50
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Ban Cho Hơn Nhận Lãnh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Thanh Hữu
C:11/17/2016; 94 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 16:38:55
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Ngày Thu Nhớ Người

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:10/7/2016; 94 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 21:53:15
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Tâm Sự Mùa Thu

Thanh Hữu
C:9/29/2016; 96 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 16:39:4
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Chúa Vẫn Ở Đây

Nguyễn Hoàng Yến
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 163 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 16:39:12
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Chuẩn Bị Đón Xuân

Thi-thiên 29:2; Cô-lô-se 1:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:1/21/2016; P: 1/27/2016; 204 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 16:39:8
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Rụng Lá

Giăng 15:5
Thanh Hữu
C:12/3/2015; 176 xem
Xem lần cuối 8/15/2017 7:0:25
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Chúa Tể Trị

Nguyễn Hoàng Yến
C:7/8/2015; 184 xem
Xem lần cuối 8/15/2017 18:27:56
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Ai Đã Làm Nên?

Nguyễn Hoàng Yến
C:2/9/2015; 275 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 16:39:34
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ