VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Bài Giảng Của Chúa

Thi-thiên 19:1-4
Thanh Hữu
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 57 xem
Xem lần cuối 1.09 phút
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ban Cho Hơn Nhận Lãnh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Thanh Hữu
C:11/17/2016; 65 xem
Xem lần cuối 1/11/2017 12:48:31
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ngày Thu Nhớ Người

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:10/7/2016; 65 xem
Xem lần cuối 1/13/2017 21:48:11
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tâm Sự Mùa Thu

Thanh Hữu
C:9/29/2016; 80 xem
Xem lần cuối 1/3/2017 8:56:40
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chúa Vẫn Ở Đây

Nguyễn Hoàng Yến
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 144 xem
Xem lần cuối 1/11/2017 16:36:55
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chuẩn Bị Đón Xuân

Thi-thiên 29:2; Cô-lô-se 1:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:1/21/2016; P: 1/27/2016; 189 xem
Xem lần cuối 1/10/2017 15:0:39
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Rụng Lá

Giăng 15:5
Thanh Hữu
C:12/3/2015; 158 xem
Xem lần cuối 1/16/2017 3:58:0
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chúa Tể Trị

Nguyễn Hoàng Yến
C:7/8/2015; 169 xem
Xem lần cuối 1/14/2017 21:45:32
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ai Đã Làm Nên?

Nguyễn Hoàng Yến
C:2/9/2015; 262 xem
Xem lần cuối 1/9/2017 17:37:1
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Nguyện Cầu

Nguyễn Thiện Nhân
C:12/26/2014; 253 xem
Xem lần cuối 1/14/2017 20:13:33
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ