VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Gieo Và Gặt

2 Cô-rinh-tô 9:10
Thanh Hữu
C:2/2/2017; 65 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 2:19:9
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Bài Giảng Của Chúa

Thi-thiên 19:1-4
Thanh Hữu
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 102 xem
Xem lần cuối 6/19/2017 9:51:5
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Ban Cho Hơn Nhận Lãnh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Thanh Hữu
C:11/17/2016; 88 xem
Xem lần cuối 6/14/2017 1:45:34
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Ngày Thu Nhớ Người

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:10/7/2016; 84 xem
Xem lần cuối 6/10/2017 17:57:36
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Tâm Sự Mùa Thu

Thanh Hữu
C:9/29/2016; 91 xem
Xem lần cuối 6/18/2017 13:52:58
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Chúa Vẫn Ở Đây

Nguyễn Hoàng Yến
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 158 xem
Xem lần cuối 6/17/2017 19:24:35
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Chuẩn Bị Đón Xuân

Thi-thiên 29:2; Cô-lô-se 1:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:1/21/2016; P: 1/27/2016; 200 xem
Xem lần cuối 5/24/2017 17:11:27
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Rụng Lá

Giăng 15:5
Thanh Hữu
C:12/3/2015; 170 xem
Xem lần cuối 6/1/2017 23:53:22
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Chúa Tể Trị

Nguyễn Hoàng Yến
C:7/8/2015; 178 xem
Xem lần cuối 6/2/2017 0:15:7
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Ai Đã Làm Nên?

Nguyễn Hoàng Yến
C:2/9/2015; 271 xem
Xem lần cuối 5/27/2017 5:58:7
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ