VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Én Lượn Mùa Xuân

Khải-huyền 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:2/5/2018; 92 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:55:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mừng Xuân Chúc Nhau

Cô-lô-se 2:10; Rô-ma 12:2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/30/2018; 135 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 2:29:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Gieo Và Gặt

2 Cô-rinh-tô 9:10
Thanh Hữu
C:2/2/2017; 119 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:45:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bài Giảng Của Chúa

Thi-thiên 19:1-4
Thanh Hữu
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 167 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:45:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ban Cho Hơn Nhận Lãnh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Thanh Hữu
C:11/17/2016; 159 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 9:5:49
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngày Thu Nhớ Người

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:10/7/2016; 141 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 20:31:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tâm Sự Mùa Thu

Thanh Hữu
C:9/29/2016; 158 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 21:22:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Vẫn Ở Đây

Nguyễn Hoàng Yến
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 208 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:46:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chuẩn Bị Đón Xuân

Thi-thiên 29:2; Cô-lô-se 1:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:1/21/2016; P: 1/27/2016; 271 xem
Xem lần cuối 1/17/2019 1:5:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Rụng Lá

Giăng 15:5
Thanh Hữu
C:12/3/2015; 230 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 9:34:8
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ