VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Gieo Và Gặt

2 Cô-rinh-tô 9:10
Thanh Hữu
C:2/2/2017; 76 xem
Xem lần cuối 10/7/2017 21:35:30
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Bài Giảng Của Chúa

Thi-thiên 19:1-4
Thanh Hữu
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 111 xem
Xem lần cuối 9/27/2017 20:38:38
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Ban Cho Hơn Nhận Lãnh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Thanh Hữu
C:11/17/2016; 99 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 18:22:55
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Ngày Thu Nhớ Người

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:10/7/2016; 97 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 4:26:53
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Tâm Sự Mùa Thu

Thanh Hữu
C:9/29/2016; 102 xem
Xem lần cuối 10/5/2017 14:44:53
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chúa Vẫn Ở Đây

Nguyễn Hoàng Yến
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 165 xem
Xem lần cuối 10/10/2017 19:48:8
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chuẩn Bị Đón Xuân

Thi-thiên 29:2; Cô-lô-se 1:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:1/21/2016; P: 1/27/2016; 209 xem
Xem lần cuối 10/11/2017 6:13:49
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Rụng Lá

Giăng 15:5
Thanh Hữu
C:12/3/2015; 177 xem
Xem lần cuối 9/21/2017 21:26:3
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chúa Tể Trị

Nguyễn Hoàng Yến
C:7/8/2015; 186 xem
Xem lần cuối 9/20/2017 21:26:11
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Ai Đã Làm Nên?

Nguyễn Hoàng Yến
C:2/9/2015; 277 xem
Xem lần cuối 10/10/2017 18:57:24
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ