VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Tình Nghĩa Vợ Chồng

Sáng-thế Ký 2:18-25; Ê-phê-sô 5:33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2009; 3174 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 10:22:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thời Kỳ Đúng Nhất

Nhã-ca 2:8-17; Truyền-đạo 3:1; Ê-phê-sô 5:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/21/2016; P: 3/1/2016; 666 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 14:41:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 860 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:14:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Những Người Ngu Dại Trong Tân Ước

Những Người Ngu Dại Trong Tân Ước

Lu-ca 24:25; Ma-thi-ơ 7:26; Lu-ca 12:20; Ê-phê-sô 5:17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/18/2011; 1130 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/2/2019 12:47:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bắt Chước

Ê-phê-sô 5:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2008; 790 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 7:0:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dâm, Dê, Dơ Dáy

Ê-phê-sô 5:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 877 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 6:30:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Bước Đi Trong Tình Yêu

Bước Đi Trong Tình Yêu

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1738 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 19:57:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cha Mẹ Làm Gương Tốt

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1139 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 8:51:35
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bắt Chước Chúa

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1045 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 15:6:35
Đọc  Chia sẻ
Sống Yêu Thương

Sống Yêu Thương

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/2/2012; 1894 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 3:18:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.