VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Tình Nghĩa Vợ Chồng

Sáng-thế Ký 2:18-25; Ê-phê-sô 5:33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2009; 3059 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 10:42:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Thời Kỳ Đúng Nhất

Nhã-ca 2:8-17; Truyền-đạo 3:1; Ê-phê-sô 5:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/21/2016; P: 3/1/2016; 586 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 1:13:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 762 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 21:49:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Những Người Ngu Dại Trong Tân Ước

Những Người Ngu Dại Trong Tân Ước

Lu-ca 24:25; Ma-thi-ơ 7:26; Lu-ca 12:20; Ê-phê-sô 5:17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/18/2011; 1087 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 1:13:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Dâm, Dê, Dơ Dáy

Ê-phê-sô 5:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 844 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 1:13:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Bắt Chước

Ê-phê-sô 5:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2008; 765 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 1:13:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sống Yêu Thương

Sống Yêu Thương

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/2/2012; 1785 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 21:11:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Bắt Chước Chúa

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1017 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 11:22:13
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cha Mẹ Làm Gương Tốt

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1105 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 17:35:3
Đọc  Chia sẻ
Bước Đi Trong Tình Yêu

Bước Đi Trong Tình Yêu

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1609 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 22:39:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng