VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Tình Nghĩa Vợ Chồng

Sáng-thế Ký 2:18-25; Ê-phê-sô 5:33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2009; 3035 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/18/2018 8:6:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thời Kỳ Đúng Nhất

Nhã-ca 2:8-17; Truyền-đạo 3:1; Ê-phê-sô 5:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/21/2016; P: 3/1/2016; 552 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/18/2018 4:33:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 716 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 1:19:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Những Người Ngu Dại Trong Tân Ước

Những Người Ngu Dại Trong Tân Ước

Lu-ca 24:25; Ma-thi-ơ 7:26; Lu-ca 12:20; Ê-phê-sô 5:17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/18/2011; 1058 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 5:59:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dâm, Dê, Dơ Dáy

Ê-phê-sô 5:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 831 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 1:42:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bắt Chước

Ê-phê-sô 5:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2008; 747 xem 6 lưu
Xem lần cuối 30.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sống Yêu Thương

Sống Yêu Thương

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/2/2012; 1732 xem 9 lưu
Xem lần cuối 30.12 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bắt Chước Chúa

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1000 xem 1 lưu
Xem lần cuối 29.86 phút
Đọc  Chia sẻ
Bước Đi Trong Tình Yêu

Bước Đi Trong Tình Yêu

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1549 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2/18/2018 23:53:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cha Mẹ Làm Gương Tốt

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1086 xem
Xem lần cuối 2/17/2018 5:32:28
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng