VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Tình Nghĩa Vợ Chồng

Sáng-thế Ký 2:18-25; Ê-phê-sô 5:33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2009; 3141 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 17:56:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Thời Kỳ Đúng Nhất

Nhã-ca 2:8-17; Truyền-đạo 3:1; Ê-phê-sô 5:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/21/2016; P: 3/1/2016; 642 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/12/2018 15:15:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 831 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 12:13:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Những Người Ngu Dại Trong Tân Ước

Những Người Ngu Dại Trong Tân Ước

Lu-ca 24:25; Ma-thi-ơ 7:26; Lu-ca 12:20; Ê-phê-sô 5:17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/18/2011; 1108 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 13:10:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bắt Chước

Ê-phê-sô 5:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2008; 785 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 22:20:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Dâm, Dê, Dơ Dáy

Ê-phê-sô 5:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 870 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2018 4:7:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bắt Chước Chúa

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1039 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 22:11:40
Đọc  Chia sẻ
Sống Yêu Thương

Sống Yêu Thương

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/2/2012; 1867 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 2:43:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Cha Mẹ Làm Gương Tốt

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1124 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 17:32:51
Đọc  Chia sẻ
Bước Đi Trong Tình Yêu

Bước Đi Trong Tình Yêu

Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1696 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 22:18:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.