VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Thẳng Tiến Đến Thiên Thành

Sáng-thế Ký 19:10-26; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2009; 1548 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 0:14:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đồng Đi Với Chúa

Sáng-thế Ký 3:18-24; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/14/2014; 657 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 0:14:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Tập Chú

Thi-thiên 16:2; Phi-líp 3:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 362 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 1:24:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Chúa Jêsus Phục Sinh Có Gì Đặc Biệt

Giăng 11:25; Lu-ca 24:6-8; 1 Cô-rinh-tô 15:20-22; Phi-líp 3:30; 1 Phi-e-rơ 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/16/2006; 510 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 0:15:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tình Yêu Thương và Bổn Phận

Tình Yêu Thương và Bổn Phận

Công-vụ các Sứ-đồ 9:19-31; Phi-líp 3:7-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/6/2010; 983 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 0:15:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Đặt Mục Tiêu Cho Sự Tăng Trưởng Tâm Linh

1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 298 xem 5 lưu
Xem lần cuối 54.06 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Là Mục Đích Của Đời Tôi

Chúa Là Mục Đích Của Đời Tôi

Phi-líp 3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2323 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 0:15:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Hội Thánh Biết Chúa

Phi-líp 3:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1755 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 15:29:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Vui Mừng Trong Chúa

Vui Mừng Trong Chúa

Phi-líp 3:1
Rev. Doug Kellum
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 672 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 14:42:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trên Đường Đua

Phi-líp 3:1,12-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/22/2018; 236 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 0:15:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.