VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 748 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 23:43:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-2,13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 807 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 0:39:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 1975 xem 27 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 7:49:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2018; P: 8/2/2018; 572 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 10:27:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/15/2018; P: 7/19/2018; 455 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 5:27:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 512 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 18:52:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 13:22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 666 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 8:6:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:5-7,19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/10/2018; 548 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 18:51:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/7/2018; 481 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 21:18:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/20/2018; 667 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 12:33:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 74  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.