VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Tình Yêu Chân Thật

Tình Yêu Chân Thật

Nhã-ca 8:6-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/12/2012; 2080 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 18:39:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đấng Yêu Thương

Đấng Yêu Thương

Nhã-ca 4:6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/7/2010; 1725 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 18:39:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Vẻ Đẹp Của Cơ Đốc Nhân

Vẻ Đẹp Của Cơ Đốc Nhân

Nhã-ca 6:10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/21/2010; 1655 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 18:39:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mùa Xuân Của Tình Yêu

Mùa Xuân Của Tình Yêu

Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/14/2010; 1969 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 4:49:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Cầu Nguyện Của Người Tin Kính

Lời Cầu Nguyện Của Người Tin Kính

Nhã-ca 4:16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/30/2009; 2010 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 18:39:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đệ Nhất Trong Muôn Người

Đệ Nhất Trong Muôn Người

Nhã-ca 5:9-6:1
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/23/2009; 1865 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 18:39:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hững Hờ Rồi Hối Tiếc

Hững Hờ Rồi Hối Tiếc

Nhã-ca 5:2-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/15/2009; 2178 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 18:45:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Nhã-ca 7:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/8/2009; 1992 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 18:30:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Vẻ Đẹp Của Người Được Yêu

Vẻ Đẹp Của Người Được Yêu

Nhã-ca 4:7-15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/1/2009; 2415 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 18:45:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Và Tôi

Chúa Và Tôi

Nhã-ca 2:16-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/13/2008; 1880 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 18:45:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng