VietChristian
VietChristian
httl.org

Tình Yêu Chân Thật

Tình Yêu Chân Thật

Nhã-ca 8:6-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/12/2012; 2115 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 0:20:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đấng Yêu Thương

Đấng Yêu Thương

Nhã-ca 4:6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/7/2010; 1763 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2018 15:56:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Vẻ Đẹp Của Cơ Đốc Nhân

Vẻ Đẹp Của Cơ Đốc Nhân

Nhã-ca 6:10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/21/2010; 1742 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 6:47:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mùa Xuân Của Tình Yêu

Mùa Xuân Của Tình Yêu

Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/14/2010; 2002 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 23:32:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Cầu Nguyện Của Người Tin Kính

Lời Cầu Nguyện Của Người Tin Kính

Nhã-ca 4:16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/30/2009; 2040 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 4:46:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đệ Nhất Trong Muôn Người

Đệ Nhất Trong Muôn Người

Nhã-ca 5:9-6:1
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/23/2009; 1902 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 5:52:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hững Hờ Rồi Hối Tiếc

Hững Hờ Rồi Hối Tiếc

Nhã-ca 5:2-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/15/2009; 2234 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 23:58:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Nhã-ca 7:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/8/2009; 2035 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2018 16:25:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Vẻ Đẹp Của Người Được Yêu

Vẻ Đẹp Của Người Được Yêu

Nhã-ca 4:7-15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/1/2009; 2491 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 0:46:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Và Tôi

Chúa Và Tôi

Nhã-ca 2:16-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/13/2008; 1921 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 18:44:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.