VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ê-phê-sô 4:11-12; Ma-thi-ơ 25:35-36,40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/31/2019; P: 4/14/2019; 442 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 1:32:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:17; Sáng-thế Ký 26:12-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/24/2019; P: 4/13/2019; 649 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 5:5:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-36
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/17/2019; P: 4/13/2019; 470 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 5:48:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/10/2019; P: 4/13/2019; 441 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 5:48:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:21; Mác 1:35; Lu-ca 5:15-16; Lu-ca 6:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/24/2019; 584 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 3:54:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:12-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2019; P: 2/19/2019; 581 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 5:48:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:2-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/10/2019; P: 2/13/2019; 537 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 6:28:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 487 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 5:48:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/27/2019; 568 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 5:58:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33; Rô-ma 7:15,18-19,24-25; 1 Cô-rinh-tô 9:24-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 790 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 6:4:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.