VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 769 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:53:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-2,13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 826 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 13:3:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 2040 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 10:50:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2018; P: 8/2/2018; 598 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 15:51:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/15/2018; P: 7/19/2018; 478 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 5:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 542 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 18:17:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 13:22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 699 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 17:8:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:5-7,19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/10/2018; 565 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 9:50:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/7/2018; 506 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 3:2:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/20/2018; 690 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 8:31:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.