VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chiên Con - Đấng Chăn Giữ

Khải-huyền 7:17; Khải-huyền 1:8; Ma-thi-ơ 28:19-20; Phi-líp 4:4-5; ; Thi-thiên 23:1
Tiểu Minh Ngọc
C:12/11/2018; 10 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 15:59:24
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lính Giỏi Của Chúa

2 Ti-mô-thê 2:3; Ê-phê-sô 6:11-12; Ê-phê-sô 6:18; Giăng 15:5
Tiểu Minh Ngọc
C:12/7/2018; 19 xem
Xem lần cuối 12/14/2018 14:45:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

3C – Ca Ngợi, Cầu Khẩn, Chia Sẻ

1 Sử-ký 16:8
Tiểu Minh Ngọc
C:12/2/2018; 17 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 3:35:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khi Mùa Thu Trở Lại

1 Sa-mu-ên 2:8; Thi-thiên 119:74; Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:13-14
Tiểu Minh Ngọc
C:11/26/2018; 20 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 23:40:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bài Thơ Cảm Tạ

Thi-thiên 79:13; Thi-thiên 95:2; Thi-thiên 97:12
Tiểu Minh Ngọc
C:11/19/2018; 35 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 5:29:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Trung Tín

Châm-ngôn 25:13; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Tiểu Minh Ngọc
C:11/13/2018; 25 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 21:29:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tinh Thần Khích Lệ Nhau

Giăng 3:30
Tiểu Minh Ngọc
C:11/8/2018; 17 xem
Xem lần cuối 12/14/2018 21:43:12
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Thương Phục Vụ

Cô-lô-se 3:23; Châm-ngôn 31:16,27
Tiểu Minh Ngọc
C:11/4/2018; 20 xem
Xem lần cuối 12/14/2018 19:39:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đền Thờ

1 Cô-rinh-tô 3:16; Ê-phê-sô 5:2; Hê-bơ-rơ 4:16; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; Châm-ngôn 8:33
Tiểu Minh Ngọc
C:10/30/2018; 21 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 1:12:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lý Do Để Sống

Thi-thiên 139:13; Thi-thiên 36:9; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/25/2018; 40 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 9:52:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 120  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ