VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Nhan Sắc Không Phai Tàn

1 Phi-e-rơ 3:3-4
Tiểu Minh Ngọc
C:8/15/2018; 5 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 21:31:58
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hiệp Một Trọn Vẹn Trong Chúa

Giăng 17:23; Phi-líp 2:2
Tiểu Minh Ngọc
C:8/8/2018; 20 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 8:36:53
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Công Bình Ngay Thẳng

Thi-thiên 45:6; Ê-sai 9:6
Tiểu Minh Ngọc
C:7/31/2018; 24 xem
Xem lần cuối 8/14/2018 8:38:46
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thiếu Sự Thông Biết

Ô-sê 4:6; Ga-la-ti 6:7; Thi-thiên 119:2
Tiểu Minh Ngọc
C:7/25/2018; 28 xem
Xem lần cuối 8/14/2018 8:40:30
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Trường Đời

1 Ti-mô-thê 1:15
Tiểu Minh Ngọc
C:7/18/2018; 32 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 8:41:38
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Trông Đợi Sáng

Thi-thiên 130:5-6
Tiểu Minh Ngọc
C:7/13/2018; 26 xem
Xem lần cuối 8/9/2018 0:47:51
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đời Sống Có Kết Quả

Giăng 15:8; Giăng 15:16; Ê-phê-sô 6:14
Tiểu Minh Ngọc
C:7/5/2018; 35 xem
Xem lần cuối 8/14/2018 8:43:11
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Trung Thành Với Chúa

Cô-lô-se 3:23; Thi-thiên 119:30
Tiểu Minh Ngọc
C:6/27/2018; 29 xem
Xem lần cuối 8/14/2018 8:44:46
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cân Đo Đong Đếm

Lu-ca 6:38; Ga-la-ti 6:7; Châm-ngôn 16:2; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Tiểu Minh Ngọc
C:6/23/2018; 22 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/9/2018 5:12:15
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Lẽ Thật

Giô-suê 1:8
Tiểu Minh Ngọc
C:6/12/2018; 22 xem
Xem lần cuối 8/6/2018 18:58:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 118  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ