VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chúc Xuân

3 Giăng 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:2/16/2018; 67 xem
Xem lần cuối 2/22/2018 20:26:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Chúc Ngày Tình Yêu

1 Giăng 3:18
Tiểu Minh Ngọc
C:2/12/2018; 56 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2018 15:0:4
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Én Lượn Mùa Xuân

Khải-huyền 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:2/5/2018; 53 xem
Xem lần cuối 2/22/2018 0:50:45
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mừng Xuân Chúc Nhau

Cô-lô-se 2:10; Rô-ma 12:2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/30/2018; 92 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 8:48:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đường Đi Theo Chúa

Rô-ma 8:39; Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/25/2018; 44 xem
Xem lần cuối 2/21/2018 23:28:20
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bông Trái Của Người Công Bình

Châm-ngôn 11:30-31; Thi-thiên 115:13; Thi-thiên 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:1/15/2018; 42 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2018 23:17:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Phồng Lên Trong Chúa

Châm-ngôn 7:22; Phi-líp 4:8
Tiểu Minh Ngọc
C:1/8/2018; 42 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2018 17:6:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Yêu Mọi Người

Truyền-đạo 7:20; Rô-ma 5:8; 1 Giăng 2:25
Tiểu Minh Ngọc
C:1/3/2018; P: 2/21/2018; 16 xem
Xem lần cuối 2/23/2018 11:31:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cứu Chúa Sẽ Trở Lại

Khải-huyền 22:12-14; Hê-bơ-rơ 1:3; Giăng 14:1-3
Tiểu Minh Ngọc
C:12/30/2017; P: 1/3/2018; 28 xem
Xem lần cuối 2/16/2018 18:9:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mặt Trời Cam Đỏ

Thi-thiên 19:1; Ca-thương 3:23-24
Tiểu Minh Ngọc
C:11/16/2017; 36 xem
Xem lần cuối 2/16/2018 18:13:52
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 115  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ