VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ê-sai 53:2-7; Phi-líp 2:7-8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/20/2016; 1328 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 13:53:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9; 2 Ti-mô-thê 2:23-25; Phi-líp 2:3-4
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/4/2014; 817 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/22/2021 18:45:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Thi-thiên 23; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/19/2018; P: 10/12/2018; 547 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 3:16:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:10; Giăng 5:19-20; Giăng 12:49-50; Rô-ma 12:3; Phi-líp 2:3-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/2/2013; 1374 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/22/2021 16:11:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:21; Phi-líp 2:9-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 611 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 8:38:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47; Phi-líp 2:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 1010 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 22:44:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:7-12; Phi-líp 2:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2013; 1634 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/22/2021 17:7:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2
Pastor Thomas Stebbins
C:3/23/2000; 2589 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 9:44:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2672 xem 24 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 12:18:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:01-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2348 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6/23/2021 8:40:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.