VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-sai 53:2-7; Phi-líp 2:7-8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/20/2016; 1032 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 16:23:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9; 2 Ti-mô-thê 2:23-25; Phi-líp 2:3-4
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/4/2014; 661 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 23:59:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Thi-thiên 23; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/19/2018; P: 10/12/2018; 225 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2019 9:41:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:10; Giăng 5:19-20; Giăng 12:49-50; Rô-ma 12:3; Phi-líp 2:3-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/2/2013; 1199 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 12:35:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:21; Phi-líp 2:9-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 468 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 13:58:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47; Phi-líp 2:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 681 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/21/2019 16:52:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:7-12; Phi-líp 2:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2013; 1491 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 19:41:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2
Pastor Thomas Stebbins
C:3/23/2000; 2354 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 19:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2277 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 20:26:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:01-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2079 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 19:7:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.