VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 948 xem 1 lưu
Xem lần cuối 23.41 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; Ê-phê-sô 3:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/26/2017; P: 3/8/2017; 411 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 5:6:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/27/2015; P: 10/5/2015; 439 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 20:12:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-38
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 747 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 17:30:25
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 227 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 5:45:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:35; Ma-thi-ơ 10:8; Châm-ngôn 11:25; Khải-huyền 14:13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/21/2019; P: 7/23/2019; 321 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 5:38:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2019; 278 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 20:43:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Nguyễn Đỗ Bảo Thông
C:3/23/2000; 1789 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 6:2:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:17; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/12/2020; P: 1/16/2020; 270 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 11:14:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.