VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Ngẫu Nhiên Hay Thiên Ý

Ru-tơ 2:1-23
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:4/21/2013; 855 xem 13 lưu
Xem lần cuối 15.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hạnh Ngộ Giữa Đêm Khuya

Ru-tơ 3:1-18
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:5/5/2013; 869 xem 9 lưu
Xem lần cuối 15.23 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bô-ô, Người Cứu Chuộc

Ru-tơ 4:1-22
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:5/26/2013; 814 xem 13 lưu
Xem lần cuối 15.33 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

A-suê-ru Và Hoàng Hậu Vả Thi

Ê-xơ-tê 1:1-22; Ê-xơ-tê 2:1
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:6/22/2014; P: 11/21/2014; 570 xem 4 lưu
Xem lần cuối 15.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 445 xem 4 lưu
Xem lần cuối 15.61 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biết Mình Quan Tâm

Khải-huyền 2:7; Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/26/2010; 517 xem 5 lưu
Xem lần cuối 15.63 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hoàng Hậu Ê-xơ-tê

Ê-xơ-tê 2:1-25
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:8/3/2014; P: 11/21/2014; 510 xem 5 lưu
Xem lần cuối 15.63 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ha-man

Ê-xơ-tê 3:1-15
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:8/24/2014; P: 11/21/2014; 511 xem 4 lưu
Xem lần cuối 15.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhà Cầu Nguyện Của Muôn Dân

Mác 11:12-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/26/2014; 218 xem 4 lưu
Xem lần cuối 15.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vì Nước Quên Thân

Ê-xơ-tê 4:1-17
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:9/16/2014; P: 11/21/2014; 556 xem 5 lưu
Xem lần cuối 15.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 234  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.