VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Trung Thành Với Chúa

Cô-lô-se 3:23; Thi-thiên 119:30
Tiểu Minh Ngọc
C:6/27/2018; 26 xem
Xem lần cuối 7/15/2018 3:20:30
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Mù Được Sáng

Lu-ca 18:41-43
Tiểu Minh Ngọc
C:6/4/2018; 19 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2018 8:49:45
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Yên Lặng

Thi-thiên 46:10; Ca-thương 3:26; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11
Tiểu Minh Ngọc
C:5/30/2018; 18 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/30/2018 13:34:34
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Bốn Sự Bảo Đảm

Rô-ma 8:34
Tiểu Minh Ngọc
C:5/21/2018; 29 xem
Xem lần cuối 7/9/2018 11:50:2
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Vui Trong Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Châm-ngôn 18:22; 1 Cô-rinh-tô 13:4
Tiểu Minh Ngọc
C:3/7/2018; P: 3/8/2018; 53 xem
Xem lần cuối 6/8/2018 11:59:14
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đấng Luôn Đợi Chờ

Thi-thiên 27:1; Phi-líp 4:13; 2 Phi-e-rơ 3:9
Tiểu Minh Ngọc
C:2/26/2018; 37 xem
Xem lần cuối 7/16/2018 7:53:1
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đường Đi Theo Chúa

Rô-ma 8:39; Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/25/2018; 70 xem
Xem lần cuối 7/17/2018 12:27:12
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cầu Nguyện Cho Con Đi Chinh Chiến Ở Trung Đông

Nguyễn Cẩm Loan
C:1/24/2018; P: 2/13/2018; 37 xem
Xem lần cuối 6/25/2018 7:15:12
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 72 xem
Xem lần cuối 6/25/2018 9:22:59
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thênh Thang Cuộc Đời

Thi-thiên 19:10-11; Thi-thiên 119:103
Tiểu Minh Ngọc
C:9/6/2017; 60 xem
Xem lần cuối 6/12/2018 21:13:22
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ