VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Vui Trong Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Châm-ngôn 18:22; 1 Cô-rinh-tô 13:4
Tiểu Minh Ngọc
C:3/7/2018; P: 3/8/2018; 47 xem
Xem lần cuối 4/22/2018 20:33:12
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Đấng Luôn Đợi Chờ

Thi-thiên 27:1; Phi-líp 4:13; 2 Phi-e-rơ 3:9
Tiểu Minh Ngọc
C:2/26/2018; 29 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 7:41:45
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Đường Đi Theo Chúa

Rô-ma 8:39; Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/25/2018; 56 xem
Xem lần cuối 4/23/2018 1:42:56
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cầu Nguyện Cho Con Đi Chinh Chiến Ở Trung Đông

Nguyễn Cẩm Loan
C:1/24/2018; P: 2/13/2018; 32 xem
Xem lần cuối 4/23/2018 18:4:16
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 62 xem
Xem lần cuối 4/19/2018 21:49:30
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Thênh Thang Cuộc Đời

Thi-thiên 19:10-11; Thi-thiên 119:103
Tiểu Minh Ngọc
C:9/6/2017; 54 xem
Xem lần cuối 4/26/2018 20:31:45
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Yên Ổn Trong Ngài

Thi-thiên 4:7-8
Tiểu Minh Ngọc
C:8/25/2017; 52 xem
Xem lần cuối 4/18/2018 4:3:35
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Khách Bộ Hành Trên Đất

Hê-bơ-rơ 11:13; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:20
Tiểu Minh Ngọc
C:8/23/2017; P: 12/8/2017; 37 xem
Xem lần cuối 4/21/2018 14:52:53
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Bậc Cao Niên

Thi-thiên 92:14
Tiểu Minh Ngọc
C:8/17/2017; 60 xem
Xem lần cuối 4/25/2018 16:58:46
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cùng Thuyền Với Chúa

Mác 6:51
Thanh Hữu
C:8/10/2017; 64 xem
Xem lần cuối 4/22/2018 6:4:13
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ