VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Sức Người Sức Chúa

Thi-thiên 28:7; Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 89:13; Thi-thiên 118:14; Ê-sai 40:29; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/8/2018; 50 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:13:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Công Bình Ngay Thẳng

Thi-thiên 45:6; Ê-sai 9:6
Tiểu Minh Ngọc
C:7/31/2018; 52 xem
Xem lần cuối 1/18/2019 15:12:1
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trung Thành Với Chúa

Cô-lô-se 3:23; Thi-thiên 119:30
Tiểu Minh Ngọc
C:6/27/2018; 66 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 23:28:33
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mù Được Sáng

Lu-ca 18:41-43
Tiểu Minh Ngọc
C:6/4/2018; 43 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 11:19:14
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Yên Lặng

Thi-thiên 46:10; Ca-thương 3:26; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11
Tiểu Minh Ngọc
C:5/30/2018; 42 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:34:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bốn Sự Bảo Đảm

Rô-ma 8:34
Tiểu Minh Ngọc
C:5/21/2018; 48 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 20:12:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vui Trong Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Châm-ngôn 18:22; 1 Cô-rinh-tô 13:4
Tiểu Minh Ngọc
C:3/7/2018; P: 3/8/2018; 93 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:19:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Luôn Đợi Chờ

Thi-thiên 27:1; Phi-líp 4:13; 2 Phi-e-rơ 3:9
Tiểu Minh Ngọc
C:2/26/2018; 52 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:56:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đường Đi Theo Chúa

Rô-ma 8:39; Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/25/2018; 106 xem
Xem lần cuối 1/18/2019 1:11:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Cho Con Đi Chinh Chiến Ở Trung Đông

Nguyễn Cẩm Loan
C:1/24/2018; P: 2/13/2018; 50 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 16:28:19
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ