VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 40 xem
Xem lần cuối 1/12/2018 21:14:55
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Thênh Thang Cuộc Đời

Thi-thiên 19:10-11; Thi-thiên 119:103
Tiểu Minh Ngọc
C:9/6/2017; 41 xem
Xem lần cuối 12/18/2017 2:56:22
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Yên Ổn Trong Ngài

Thi-thiên 4:7-8
Tiểu Minh Ngọc
C:8/25/2017; 41 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 14:8:46
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Khách Bộ Hành Trên Đất

Hê-bơ-rơ 11:13; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:20
Tiểu Minh Ngọc
C:8/23/2017; P: 12/8/2017; 18 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 2:12:18
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Bậc Cao Niên

Thi-thiên 92:14
Tiểu Minh Ngọc
C:8/17/2017; 48 xem
Xem lần cuối 1/4/2018 11:23:13
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Cùng Thuyền Với Chúa

Mác 6:51
Thanh Hữu
C:8/10/2017; 53 xem
Xem lần cuối 12/30/2017 17:2:14
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Tầm Nhìn Vương Quốc Chúa

Giăng 18:36
Thanh Hữu
C:8/3/2017; 56 xem
Xem lần cuối 12/30/2017 12:35:23
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Hoa Nở Không Tàn

TBM
C:8/3/2017; 58 xem
Xem lần cuối 1/17/2018 14:26:33
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Đặc Tính Của Đức Giê-hô-va

Na-hum 1:3
Tiểu Minh Ngọc
C:7/19/2017; 47 xem
Xem lần cuối 1/11/2018 14:26:54
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Thạch Thảo Hay Là Thạnh Vượng

Giê-rê-mi 17:5-8; Thi-thiên 1:1-4
Tiểu Minh Ngọc
C:6/26/2017; P: 10/5/2017; 32 xem
Xem lần cuối 1/21/2018 17:18:37
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ