VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 13; Ma-thi-ơ 25:1-30; Lu-ca 10:25-37; Lu-ca 16:1-15; Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2013; 840 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 12:17:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:10; Khải-huyền 20:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/2/2012; 621 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 3:35:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 607 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 19:37:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 308 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 19:31:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2558 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 2:51:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 1140 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 23:12:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/27/2011; 2786 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 9:33:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19- 31; Ma-thi-ơ 7:21
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1590 xem
Xem lần cuối 7/5/2019 3:47:46
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2036 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 6:23:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/23/2000; 1296 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 21:35:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.