VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 13; Ma-thi-ơ 25:1-30; Lu-ca 10:25-37; Lu-ca 16:1-15; Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2013; 918 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/18/2020 20:14:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:10; Khải-huyền 20:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/2/2012; 684 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/26/2020 13:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 667 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 4:30:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 383 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 6:1:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2805 xem 34 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 3:39:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/27/2011; 2972 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 19:36:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 1222 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 13:18:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 219 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/18/2020 22:16:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19- 31; Ma-thi-ơ 7:21
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1648 xem
Xem lần cuối 7/1/2020 1:25:7
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2174 xem 24 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 7:24:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.