VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1310 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 7:28:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 623 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/12/2019 21:30:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 649 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/9/2019 8:38:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Rô-ma 8:35-39
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/15/2015; P: 3/21/2015; 652 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 21:37:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 86 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 3:6:14
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/2/2008; 1790 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 1:47:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 149 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 5:2:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1100 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 10:20:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/20/2013; 706 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 11:35:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/22/2017; 578 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 5:38:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.