VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Giao Ước Mới

Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1298 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/25/2018 5:53:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Làm Điều Này Trong Sự Nhớ Đến Ta

Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 616 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 5:59:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Rao Truyền Danh Chúa

Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 642 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 15:0:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vượt Qua

Lu-ca 22:14-20; Rô-ma 8:35-39
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/15/2015; P: 3/21/2015; 631 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 2:17:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Đầy Tớ

Lu-ca 22:24-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2018 5:31:52
Đọc  Chia sẻ
Dẫn Người Hay Để Người Dẫn

Dẫn Người Hay Để Người Dẫn

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/2/2008; 1771 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 20:40:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Hầu Việc Chúa

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 94 xem 4 lưu
Xem lần cuối 24.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếp Tục Làm Môn Đệ

Lu-ca 22:24-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1081 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 13:10:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Sàng Sảy Của Sa-tan

Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/20/2013; 699 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 21:47:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Gà Gáy: Hãy Trỗi Dậy Sau Thất Bại

Lu-ca 22:31-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/22/2017; 564 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 17:11:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.