VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1364 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 14:48:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 661 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:59:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 680 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 17:3:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Rô-ma 8:35-39
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/15/2015; P: 3/21/2015; 723 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:45:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 120 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 11:31:33
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 237 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 20:0:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/2/2008; 1848 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:22:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 299 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 7:29:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1167 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 6:35:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/20/2013; 742 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 0:15:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.