VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Chúa Giê-xu Là Ánh Sáng Của Thế Gian

Ma-thi-ơ 5:14-16
Pastor John Altfeltis
C:9/10/2016; P: 9/10/2017; 123 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 6:10:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lòng Thương Xót Của Chúa Còn Đến Đời Đời

Thi-thiên 136
Pastor John Altfeltis
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 465 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 11:19:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Cha

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 10:32:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vì Chúa Đã Yêu Thương Thế Gian

Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 261 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 3:2:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Cha

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 261 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/28/2018 19:46:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Thăng Thiên Của Chúa Giê-xu

Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 367 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 6:38:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giá Trị Của Sự Ban Cho Và Nhận Trong Tình Yêu

Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 248 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 8:59:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 259 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 11:25:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lòng Biết Ơn Đến Những Điều Không Hề Thay Đổi

Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 362 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/17/2018 3:55:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tội Lỗi Chúng Ta Sẻ Đổ Lại Trên Chúng Ta

Dân-số Ký 32:23; Hê-bơ-rơ 10:18-31
Pastor John Altfeltis
C:9/21/2014; 353 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2018 16:36:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.