VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:14-16
Pastor John Altfeltis
C:9/10/2016; P: 9/10/2017; 252 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 8:57:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Pastor John Altfeltis
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 598 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 20:27:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 185 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 11:36:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 388 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 19:14:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 383 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 19:17:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 550 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 17:11:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 355 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 19:30:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 363 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 21:55:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 491 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 14:30:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 32:23; Hê-bơ-rơ 10:18-31
Pastor John Altfeltis
C:9/21/2014; 481 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 20:41:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.