VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:14-16
Pastor John Altfeltis
C:9/10/2016; P: 9/10/2017; 153 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/12/2019 10:51:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Pastor John Altfeltis
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 478 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 5:23:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 96 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 7:59:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 272 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 0:53:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 275 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 2:57:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 380 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 18:23:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 265 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/25/2019 3:48:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 270 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/6/2019 20:59:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 370 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/5/2019 7:55:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 32:23; Hê-bơ-rơ 10:18-31
Pastor John Altfeltis
C:9/21/2014; 362 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 8:50:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.