VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:14-16
Pastor John Altfeltis
C:9/10/2016; P: 9/10/2017; 238 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 10:21:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Pastor John Altfeltis
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 580 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 2:37:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 171 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 5:34:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 373 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 20:47:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 368 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 5:48:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 532 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 8:16:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 344 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 6:49:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 350 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 5:18:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 470 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 2:58:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 32:23; Hê-bơ-rơ 10:18-31
Pastor John Altfeltis
C:9/21/2014; 464 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 2:23:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.