VietChristian
VietChristian
Ngày Thành Lập

Ma-thi-ơ 5:14-16
Pastor John Altfeltis
C:9/10/2016; P: 9/10/2017; 274 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 1:36:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Pastor John Altfeltis
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 625 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 13:34:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 207 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 3:35:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 407 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 8:30:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 407 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 1:36:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 583 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 20:53:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 376 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2021 5:10:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 389 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 2:45:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 517 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 7:5:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 32:23; Hê-bơ-rơ 10:18-31
Pastor John Altfeltis
C:9/21/2014; 510 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 15:41:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.