VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Ma-thi-ơ 5:14-16
Pastor John Altfeltis
C:9/10/2016; P: 9/10/2017; 610 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 19:10:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Pastor John Altfeltis
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 998 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 18:30:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 516 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 19:25:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 712 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 18:44:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 733 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 18:41:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 1042 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 18:37:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 697 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 18:34:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 706 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 18:30:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 830 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 18:27:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 32:23; Hê-bơ-rơ 10:18-31
Pastor John Altfeltis
C:9/21/2014; 855 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 18:24:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.