VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Giành Lại Tình Yêu Ban Đầu

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/4/2018; P: 2/12/2018; 160 xem
Xem lần cuối 2/20/2018 11:31:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Ghi Chép Lại

Khải-huyền 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/14/2018; P: 1/30/2018; 126 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2018 15:37:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phân Biệt Được Giả/Thiệt

Giu-đe 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/31/2017; P: 1/25/2018; 243 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 10:41:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Ban Cho Không Tả Xiết

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/24/2017; P: 1/17/2018; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 18:23:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cuộc Đời Có Ý Nghĩa

Ga-la-ti 6:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/17/2017; P: 1/17/2018; 276 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 9:16:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vứt Bỏ Mọi Vấn Vương

Hê-bơ-rơ 12:1-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/12/2017; P: 11/30/2017; 441 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 4:44:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giữ Được Lửa Của Đức Chúa Trời

Ma-la-chi 4
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/1/2017; P: 11/30/2017; 272 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2018 15:38:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tỉa Sửa

Ma-la-chi 3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/22/2017; P: 11/8/2017; 261 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2018 15:38:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Không Còn Sợ Hãi

Ma-la-chi 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/15/2017; P: 10/28/2017; 251 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2018 15:39:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ghét Và Yêu

Ma-la-chi 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/8/2017; P: 10/23/2017; 369 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 1:41:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng