VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Sự Phán Xét Ba-by-lôn Vĩ Đại

Khải-huyền 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/26/2018; P: 9/19/2018; 178 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 9:50:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Mùa Gặt Cận Kề

Khải-huyền 14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/15/2018; P: 7/19/2018; 161 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/3/2018 13:2:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

666

Khải-huyền 13
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 248 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 0:4:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Cha Bất Toàn

Thi-thiên 112:1-2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 306 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 6:14:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Con Rồng Nổi Giận Với Người Phụ Nữ

Khải-huyền 12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/10/2018; P: 6/12/2018; 287 xem 7 lưu
Xem lần cuối 56.33 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Cứu Chúng Con Khỏi Điều Ác

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/3/2018; P: 6/5/2018; 303 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 6:52:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Vẫn Chưa Ăn Năn

Khải-huyền 9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/20/2018; P: 5/24/2018; 238 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/9/2018 22:53:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ấn Thứ Bảy Của Quyển Sách Mở Ra

Khải-huyền 8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/6/2018; P: 5/9/2018; 303 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 12:19:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra

Khải-huyền 6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/15/2018; P: 4/19/2018; 323 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/13/2018 2:8:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Nhiều Người Nguội Dần

Ma-thi-ơ 24:1-35
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/8/2018; P: 4/14/2018; 393 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 0:32:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.