VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Mục Đích Của Lễ Báp Tem Trong Nước

Giăng 3:22-36
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/18/2018; P: 11/28/2018; 113 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 13:51:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bước Vào Đền Thờ

Giăng 2:11-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 145 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 3:30:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Rượu Mới

Giăng 2:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/4/2018; P: 11/10/2018; 132 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 10:7:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngôi Lời Là Chân Lý

Giăng 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/21/2018; P: 11/8/2018; 105 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tín Lý Hay Mục Đích

1 Ti-mô-thê 6:11-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/14/2018; P: 11/8/2018; 81 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:11:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích Tiên Tri Của Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 20:7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-20; Dân-số Ký 11:24-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/7/2018; P: 11/8/2018; 101 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 1:2:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Được Chọn Và Được Thưởng

Khải-huyền 22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2018; P: 11/7/2018; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:10:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trời Mới Đất Mới

Khải-huyền 21
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/16/2018; P: 11/4/2018; 124 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 8:55:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Nghìn Năm Bình An

Khải-huyền 20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/9/2018; P: 11/3/2018; 178 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 23:32:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Sụp Đổ Vĩ Đại

Khải-huyền 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/2/2018; P: 11/2/2018; 158 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.