VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Mùa Gặt Cận Kề

Khải-huyền 14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/15/2018; P: 7/19/2018; 139 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 23:55:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

666

Khải-huyền 13
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 175 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/13/2018 7:49:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Cha Bất Toàn

Thi-thiên 112:1-2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 275 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/12/2018 1:37:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Con Rồng Nổi Giận Với Người Phụ Nữ

Khải-huyền 12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/10/2018; P: 6/12/2018; 259 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 2:54:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Cứu Chúng Con Khỏi Điều Ác

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/3/2018; P: 6/5/2018; 286 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/8/2018 8:32:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Vẫn Chưa Ăn Năn

Khải-huyền 9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/20/2018; P: 5/24/2018; 220 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/1/2018 3:57:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Ấn Thứ Bảy Của Quyển Sách Mở Ra

Khải-huyền 8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/6/2018; P: 5/9/2018; 285 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 2:5:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra

Khải-huyền 6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/15/2018; P: 4/19/2018; 306 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 22:1:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Nhiều Người Nguội Dần

Ma-thi-ơ 24:1-35
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/8/2018; P: 4/14/2018; 371 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/13/2018 9:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thân Thể Biến Hoá

1 Cô-rinh-tô 15:50-58
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 215 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/11/2018 16:13:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.