VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1346 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 3:19:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 644 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 10:39:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 666 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 5:15:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Rô-ma 8:35-39
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/15/2015; P: 3/21/2015; 685 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 2:7:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 112 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 17:37:49
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 208 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 1:35:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/2/2008; 1821 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 10:23:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 209 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 14:56:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1141 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 8:44:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/20/2013; 724 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 13:44:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.