VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1390 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 19:8:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 681 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 19:14:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 702 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 19:14:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Thi-thiên 146:2
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/24/2019; P: 12/9/2019; 192 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 20:21:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Rô-ma 8:35-39
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/15/2015; P: 3/21/2015; 776 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 0:24:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:15-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/2/2020; P: 2/19/2020; 84 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:3:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 135 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 20:6:37
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 375 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 23:51:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 278 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 18:56:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/2/2008; 1892 xem 1 lưu
Xem lần cuối 27.75 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.