VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nê-hê-mi 8:8; Ma-thi-ơ 7:28-29; Lu-ca 24:27; Công-vụ các Sứ-đồ 6:4; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; 124 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 8:6:8
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:33; Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/18/2020; 21 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 14:9:9
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16; Ma-thi-ơ 7:24-27; Lu-ca 2:19; Mác 4:9; Khải-huyền 2:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/4/2019; 93 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 8:8:1
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:11
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/29/2020; 43 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 22:1:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:12
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/1/2018; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 4:27:6
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 1/19/2015; 580 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 6:57:24
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:20-27; 2 Sa-mu-ên 19:4; Khải-huyền 8:13; 1 Giăng 2:3-4; Gia-cơ 2:18
John Bevere
C:6/23/2018; P: 4/8/2020; 254 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 11:51:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:21-23; Công-vụ các Sứ-đồ 20:26-27
John Bevere
C:10/17/2019; 187 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 12:31:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24; Gia-cơ 1:27; Giăng 13:17
Rick Warren
C:6/13/2020; 92 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 14:51:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27; Giăng 8:51; Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/8/2020; 62 xem
Xem lần cuối 9/16/2020 0:32:34
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm