VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Sáng-thế Ký 14:18-20; Lê-vi Ký 27:30-32; Lu-ca 20:25; Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:2-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/25/2019; P: 6/9/2019; 302 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 11:46:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:1-19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/30/2017; P: 8/8/2017; 284 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 0:54:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/10/2014; 1462 xem 42 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 5:53:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 456 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:35:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2007; 2112 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 4:16:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 841 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 19:33:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:27-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 350 xem 2 lưu
Xem lần cuối 51.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:9-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2007; 2025 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 3:28:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.